SEMINARIUM - UROdzeni ZDROWI

Title
Przejdź do treści
Celem seminarium jest określenie głównych problemów współpracy na linii lekarz rodzinny-lekarz urologii-lekarz onkologii. Seminarium ma zapoczątkować prace nad przygotowaniem i wydaniem wytycznych postępowania w zakresie:
- raka pęcherza moczowego
- raka stercza
- raka nerki

Podczas seminarium zostanie powołany zespół, składający się ze specjalistów urologii i onkologii oraz medycyny rodzinnej, który opracuje, zgodnie ze standardami metody DELPHI, wytyczne postępowania w ww. jednostkach chorobowych w oparciu o rzeczywistą współpracę pomiędzy wspomnianymi specjalistami.

Termin:
5 września 2022 roku

Miejsce:
Katedra i Klinika Urologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Wykładowcy:

urologia
prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta - Katedra i Klinika Urologii, UJ CM
dr Marcin Wróżek - Katedra i Klinika Urologii, UJ CM
dr Przemysław Dudek - Katedra i Klinika Urologii, UJ CM
dr hab. n. med.  Mikołaj Przydacz - Katedra i Klinika Urologii, UJ CM
dr Anna Katarzyna Czech - Katedra i Klinika Urologii, UJ CM
dr med. Katarzyna Gronostaj - Katedra i Klinika Urologii, UJ CM
dr Tomasz Wiatr - Katedra i Klinika Urologii, UJ CM
dr med. Katarzyna Piątek-Koziej, Katedra i Klinika Urologii, UJ CM

onkologia
prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki - Katedra Onkologii, UJ CM

radiologia
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Popiela - Katedra Radiologii, UJ CM
dr med. Krzysztof Bereza - Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, UJ CM

medycyna rodzinna
dr hab. n. med. Tomasz Tomasik, prof UJ - Katedra Medycyny Rodzinnej, UJ CM

Czas trwania:
17.00-20.00

Partner seminarium:


RAK PĘCHERZA MOCZOWEGO

Diagnostyka oparta na wczesnej identyfikacji chorych z krwiomoczem - dr hab. med. T. Tomasik, prof. UJ
Nowe testy diagnostyczne w rozpoznawaniu i monitorowaniu nawrotów TCC (raka przejściowonabłokowego)  - dr M. Wróżek
Znaczenie badań obrazowych (CT, MRI, PET) - prof. dr hab. n. med. T. Popiela
Cystoskopia giętka i cystoskopia w technice NBI (narrow band imaging ) i PDD (photodynamic cystoscopy) - dr A. K. Czech  
Leczenie dopęcherzowe pooperacyjne i podtrzymujące - prof. dr hab. n. med. P. Chłosta
Chemioterapia neoadjuwantowa u chorych na raka naciekającego - prof. dr hab. n. med. P. Wysocki
Radykalne leczenie chirurgiczne z nadpęcherzowym odprowadzeniem moczu (open vs LAP vs Robot assisted cystectomy) - dr P. Dudek
Chemioterapia paliatywna - prof. dr hab. n. med. P. Wysocki
Leczenie tri - modalne (TURbt, EBRT i CHCH) u chorych na raka naciekającego z intencją zachowania narządu - prof. dr hab. n. med. P.Chłosta, prof. dr hab. n. med. P. Wysocki, dr med. K. Bereza
Chemioterapia podtrzymująca i zasady follow up - u chorych poddanych leczeniu radykalnemu - prof. dr hab. n. med. P. Wysocki

Znaczenie testów i badań przesiewowych we wczesnym rozpoznawania raka pęcherza moczowego we wczesnych stadiach zaawansowania - dr hab. n. med.  M. Przydacz

RAK STERCZA

Screening - dr hab. med. T. Tomasik, prof. UJ
Znaczenie PSA oraz nowych komercyjnych markerów nowotworowych - dr med. K. Piątek-Koziej
Biopsja przezroczowa vs przezodbnytnicza w technice fuzji z MRI (porównanie wyników metaanaliz) - dr A. K. Czech
Aktywny nadzór (AS) - kiedy i dla kogo? Jakie są kryteria kwalifikacji w XXI w? - dr hab. n. med.  M. Przydacz
Znaczenie badań obrazowych (CT, MRImp oraz PET PSMA i PET ch ) w monitorowaniu przebiegu choroby i wczesnym rozpoznaniu PCA - dr A. K. Czech
Leczenie ogniskowe (focal therapy) - dr T. Wiatr  
Radykalne leczenie chirurgiczne (open vs. LAP vs. Robot assisted) - prof. dr hab. n. med. P. Chłosta
Znaczenie leczenia operacyjnego i EBRT u chorych z ograniczoną liczbą przerzutów (oligometastatic PCA). Rola wczesnej ADT skojarzonej z CHTH - prof. dr hab. n. med. P. Chłosta, prof. dr hab. n. med. P. Wysocki
U kogo stosować natychmiastową pooperacyjną EBRT skojarzoną z leczeniem hormonalnym - dr K. Bereza, prof. dr hab. n. med. P. Wysocki
Ratująca prostatektomia po leczeniu metodą EBRT - dr T. Wiatr
Jak zidentyfikować chorego chorego z nmHSPC z ryzykiem rozwoju CRPC (zarówno nmetastatic jak i metastatic) - dr P. Dudek, prof. dr hab. n. med. P. Wysocki
Czy leczenie hormonalne drugiego rzutu jest uzasadnione u wszystkich chorych na wczesnym, hormonowrażliwym etapie zaawansowanego PCA - prof. dr hab. n. med. P. Chłosta, prof. dr hab. n. med. P. Wysocki
CRPC - przegląd bieżących wytycznych i metaanaliz
W jaki sposób leczenie hormonalne drugiego rzutu wpływa na opóźnienie tworzenia się przerzutów i wydłużenie przeżycia swoistego dla PCA i przeżycia ogólnego (OS) - prof. dr hab. n. med. P. Wysocki
Zasady obserwacji chorych na zaawansowanego PCA z poziomu praktyki specjalisty medycyny rodzinnej, onkologa i urologa - faculty: interdyscyplinarne - dyskusja
Leczenie paliatywne i leczenie podtrzymujące - prof. dr hab. n. med. P. Wysocki, dr med. K. Bereza

RAK NERKOWOKOMÓRKOWY

Współczesna diagnostyka i epidemiologia - dr hab. med. T. Tomasik, prof. UJ
Zasady obserwacji chorych w podeszłym wieku z pojedycznym małym guzem nerki (SRM - small renal mass) - prof. dr hab. n. med. P. Chłosta
Leczenie chirurgiczne (open vs. LAP vs. Robot assisted) - prof. dr hab. n. med. P. Chłosta
Leczenie chirurgiczne mnogich guzów nerek - dr P. Dudek
Guz nerki w nerce przeszczepionej - prof. dr hab. n. med. P. Chłosta
NSS  (chirurgia nerkowooszczedzająca) u chorych z guzem w stopniu > cT2 - prof. dr hab. n. med. P Chłosta
Leczenie ogniskowe (RITA, Cryo) metodą ablacji guza - dr A. K. Czech
Leczenie operacyjne chorych na raka nerki z czopem nowotworowym wrastającym do światła żyły głównej dolnej - dr med. K. Gronostaj
Współczesne zasady immunoterapii. znaczenie kinaz tyrozynowych w leczeniu przerzutowego raka nerki - prof. dr hab. n. med. P. Wysocki
Leczenie paliatywne - prof. dr hab. n. med. P. Wysocki
Obserwacja w trakcie leczenia paliatywnego - prof. dr hab. n. med. P. Chłosta, prof. dr hab. n. med. P. Wysocki
Follow up z poziomu praktyki specjalisty medycyny rodzinnej, onkologa i urologa - (faculty: intedusucplinarne  - dyskusja)
Nefrektomia cystoredukcyjna - jaki ma wpływ na przeżycie ogólne i przeżycie wolne od tworzenia się nowych przerzutów - prof. dr hab. n. med. P.Chłosta, prof. dr hab. n. med. P. Wysocki
Leczenie interdyscyplinarne chorych na raka nerki. Rola MDTs - dr hab. med. T. Tomasik, prof. UJ

Wróć do spisu treści