Y@ung URO 2023

Przejdź do treści
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

rozpoczynamy kolejną edycję elitarnych warsztatów w dziedzinie urologii dedykowanych młodym, utalentowanym urologom i adeptom urologii w Polsce.

Wydarzenie odbędzie się w Krakowie w dwóch modułach szkoleniowych: pierwszym, opartym na przypadkach klinicznych i drugim - warsztatowym. Ćwiczenia obejmą naukę zaawansowanych technik chirurgicznych, najskuteczniejszych sposobów przygotowania prezentacji, publikacji, posługiwanie się modelami statystycznymi w urologii oraz co najważniejsze: przedstawienie najnowocześniejszych kryteriów leczenia chorych na nowotwory wywodzące się z układu moczowego.

Gwarancją najwyższego poiomu Y@ungURO jest znakomity program obu modułów oraz najlepsi wykładowcy z całej Polski, reprezentujący różne dyscypliny kliniczne.

Y@ungURO to nie tylko kuźnia młodych talentów urologii, ale również szansa nawiązania nowych kontaktów towarzyskich, gdzie urologia jest najwdzięczniejszym i najtrwalszym spoiwem.

Patronat merytoryczny oferuje Polskie Towarzystwo Urologiczne a organizację spotkania Katedra i Klinika Urologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (UJ CM), Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ CM oraz krakowska Fundacja UROdzeniZdrowi.

Z nadzieją na spotkanie w Krakowie i z koleżeńskim pozdrowieniem,
Piotr Chłosta


Odbiorcy:
Program szkolenia przeznaczony jest dla 20 lekarzy spełniających poniższe warunki.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest:
  1. Posiadanie specjalizacji z urologii nie dłużej niż 2 lata lub odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie urologii (ostatnie 2 lata)
  2. Przedstawienie listu rekomendacyjnego (polecającego):
    1. w przypadku lekarzy urologów od ordynatora oddziału
    2. w przypadku adeptów urologii od kierownika specjalizacji
  3. Przedstawienie listy publikacji oraz wystąpień podczas konferencji i kongresów regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych
  4. Przesłanie listu motywacyjnego uzasadniającego chęć uczestnictwa w szkoleniu Y@ung Uro 2023
Terminarz:
15-17 listopada 2023 roku

15-16 listopada
Katedra i Klinika Urologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Jakubowskiego 2, Budynek H, piętro +1

17 listopada
Interdyscyplinarny Ośrodek Szkoleniowy CM, ul. Kopernika 40

Komitet naukowy:
prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta – przewodniczący
dr Anna Czech
prof. dr hab. n. med. Jakub Dobruch
prof. dr hab. n. med. Jerzy Gąsowski
prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki
dr n. med. Katarzyna Gronostaj
dr n. med. Krzysztof Małecki

Organizator:
Fundacja Urodzeni-Zdrowi
Katedra i Klinika Urologii UJ CM
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ CM

Patronat merytoryczny:
Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wróć do spisu treści